Jak powinna wyglądać idealna współpraca onkologa i chirurga onkologicznego?

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,
Narodowy Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Zakres współpracy onkologa klinicznego i chirurga onkologicznego może się różnić w zależności od danego ośrodka. Niezależnie od tego ich współpraca jest bardzo ważna na każdym etapie leczenia pacjentki z rakiem piersi.

W większości przypadków pierwszym lekarzem, z którym spotyka się pacjentka, jest lekarz ze specjalizacją chirurgii onkologicznej. To on przeprowadza diagnostykę, wykonuje biopsję (ew. także biopsję węzłów chłonnych, jeżeli zachodzi taka potrzeba), zleca badania obrazowe i inne, które są niezbędne dla danej pacjentki. Lekarz onkolog często po raz pierwszy spotyka pacjentkę dopiero podczas konsylium (więcej o konsylium przeczytasz tu). Konsylia odbywają się najczęściej w wyspecjalizowanych w kierunku leczeniu raka piersi centrach tzw. Breast Cancer Unitach (listę BCU znajdziesz tu).

To bardzo ważny moment ich współpracy, ponieważ chirurg i onkolog (razem z innymi specjalistami zgromadzonymi podczas konsylium) rozmawiają o planowanym dla niej leczeniu. Czasem dochodzi do sytuacji, w której chirurg onkolog może być przekonany, że najlepszym rozwiązaniem jest mastektomia, ponieważ np. guz jest zbyt duży, aby wykonać operację o mniejszym zakresie (tzw. operację oszczędzającą). I właśnie w tym momencie onkolog, jeśli widzi takie możliwości, może zaproponować leczenie neoadjuwantowe, aby zmniejszyć guz i dodatkowo mieć możliwość oceny skuteczności leczenia systemowego poprzez ocenę pCR w materiale pooperacyjnym (więcej o pCR przeczytasz tu).

Po rozmowie przedstawiają pacjentce, jaka będzie droga jej leczenia. To także bardzo ważny moment dla samej pacjentki, która podczas konsylium może zabierać głos, wyrazić swoje obawy związane z leczeniem, porozmawiać o możliwościach zastosowania innych terapii itp., a chirurg i onkolog mogą wspólnie wyjaśnić jej powody podjęcia takiej a nie innej decyzji dotyczącej  leczenia, i  rozwiać jej wątpliwości. Po konsylium, pacjentka na czas leczenia systemowego przechodzi pod opiekę lekarza onkologa.

Po zakończeniu przedoperacyjnego leczenia systemowego, w niektórych ośrodkach, dochodzi do ponownego udziału pacjentki w konsylium, które tym razem będzie ją kwalifikowało do zabiegu operacyjnego. W innych ośrodkach może się ono odbywać bez udziału pacjentki. To drugie spotkanie jest kolejnym kamieniem milowym we współpracy lekarza onkologa z chirurgiem, ponieważ lekarze oceniają wyniki leczenia neoadjuwantowego i ostatecznie planują przebieg zabiegu operacyjnego – czy będzie to operacja oszczędzająca czy mastektomia,  czy ewentualnie coś jeszcze można na tym etapie pacjentce zaproponować. I znowu – po leczeniu operacyjnym pacjentka wraca do lekarza onkologa na leczenie adjuwantowe.

Współpraca lekarza onkologa i chirurga onkologa jest istotna dla ustalenia drogi leczenia pacjentki z rakiem piersi, zwłaszcza pacjentki z HER2+ rakiem piersi. W tym przypadku od tego, czy będzie wdrożone leczenie przedoperacyjne czy nie, zależy możliwość oceny pCR, która zwiększa szanse na całkowite wyleczenie.

 

Pamiętaj!

Ważną informacją dla Ciebie jest to, czy ośrodek, w którym będziesz odbywać leczenie przeprowadza konsylium. Zapytaj o to swojego lekarza oraz o to, czy możesz wziąć w nim udział.

 

Konsultacja merytoryczna dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld, Narodowy Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy

Masz raka piersi? Co powinnaś wiedzieć?

Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi

Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi

  Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi   „Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi” to zbiór rzetelnych informacji, który powstał we współpracy 4 organizacji, działających na rzecz pacjentów (Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch...

Organizatorzy

Partner merytoryczny

@ 2019 Copyright Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.