Klasyfikacja TNM

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stopień zaawansowania raka piersi
W celu dokładnego ustalenia stopnia zaawansowania nowotworów złośliwych stworzono klasyfikację TNM, dzięki której lekarze mogą ustalić przebieg leczenia oraz określić rokowania.

T=tumor size – wielkość guza
N=lymph node involvement – obecność przerzutów w węzłach chłonnych
M=metastasis – obecność przerzutów odległych

     

    Konsultacja merytoryczna dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii w Warszawie.

    Organizatorzy

    Partner merytoryczny

    @ 2019 Copyright Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.