Konsylium

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Konsylium jest zebraniem zespołu osób zaangażowanych w proces leczenia pacjentki z rakiem piersi, które oceniają wyniki badania i na ich podstawie dyskutują i dobierają najlepszą metodę leczenia. W tej chwili organizowanie konsylium jest obowiązkiem każdego ośrodka, który podejmuje się leczenia raka piersi.

Kto bierze udział w konsylium?

 • chirurg onkolog
 • onkolog kliniczny
 • radioterapeuta
 • radiolog
 • psycholog/psychoonkolog
 • koordynator – najczęściej tę rolę pełni pielęgniarka, która specjalizuje się w opiece nad pacjentkami chorymi na raka piersi. W zależności od ośrodków koordynator dodatkowo odpowiada za terminy badań diagnostycznych, terminy operacji itp.
 • sekretarka medyczna – jej rolą jest spisanie protokołu z konsylium.

W zależności od ośrodka, w którym będzie się odbywać leczenie w spotkaniu może wziąć udział więcej lekarzy danej specjalizacji – np. może przyjść dwóch chirurgów onkologów.

Czy powinnaś wziąć udział w konsylium?
Zdecydowanie tak – jeśli Twój ośrodek leczenia dopuszcza udział pacjentki, skorzystaj z możliwości zadania pytań i dowiedzenia się, jak będzie przebiegało Twoje leczenie. Podczas spotkania można wyrazić swoją opinię, zadawać pytania każdemu specjaliście, wyrazić wątpliwości i obawy. Wówczas lekarze powinni wyjaśnić wątpliwości i gdy np. kobieta nie zgadza się z różnych przyczyn na dane leczenie – spróbować przekonać do danej metody, wyjaśnić dlaczego właśnie ta jest dla niej najlepsza.

Czy mogę przyjść z osobą towarzyszącą?
Zdecydowanie tak! Na konsylium można przyjść z osobą towarzyszącą czy nawet z dwiema. Spotkanie z gronem lekarzy może być stresujące, wywoływać strach przed odezwaniem się. Wówczas z pomocą może przyjść osoba towarzysząca – ktoś z rodziny lub bliski przyjaciel. Oni w Twoim imieniu również mają prawo zadawać pytania podczas konsylium.

W przypadku starszej pacjentki bardzo ważne jest, aby towarzyszyła jej inna osoba – lekarze, którzy nie znają jej na co dzień, mogą mieć trudność w porozumieniu się z pacjentką, która czuje się zagubiona, nie wie czy będzie w stanie przyjechać na jakiś zabieg, wizytę, bo jest uzależniona od rodziny.

Czego mogą dotyczyć pytania?

 • radioterapii
 • chemioterapii
 • chirurgii
 • oczekiwań co do leczenia
 • preferowanych przez pacjentkę metod leczenia
 • rokowań

O co powinnam zapytać?

Wydrukuj sobie tę kartkę, dopisz pytania, które jeszcze Ci się nasuwają, wykreśl te, które Ciebie nie dotyczą

Oto lista przykładowych pytań, jakie możesz zadać podczas konsylium:

– Jaki mam typ nowotworu?
– Jakie są rokowania w tym typie nowotworu?
– Co to dla mnie oznacza?
– Czy mam szanse na całkowite wyleczenie?
– Jaki jest plan leczenia?
– Czy będę w szpitalu, czy mogę przyjeżdżać na chemię czy radioterapię?
– Jeśli mam przebywać w szpitalu, to jak długo? Czy to jest jeden pobyt czy kilka?
– Czy będę mogła pracować?
– Czy operacja jest konieczna?
– Czy będę miała zastosowane leczenie przedoperacyjne w celu zmniejszenia guza?
– Czy możliwe jest oszczędzenie piersi, czy konieczna jest mastektomia?
– Czy są jakieś badania kliniczne nad nowoczesnym lekiem, w których mogłabym wziąć udział, by zwiększyć swoje szanse na skuteczne leczenie?
– Czy są jakieś leki nierefundowane, których zastosowanie w znaczący sposób zwiększyłoby moje szanse na pokonanie nowotworu?
– Ile czasu będzie trwało leczenie?
– Jak powinnam się przygotować do chemioterapii?
– Jakich powinnam się spodziewać działań niepożądanych?
– Czy otrzymam w szpitalu leki przeciwwymiotne, czy powinnam je wcześniej zacząć przyjmować?
– Czy mogę skorzystać z pomocy psychoonkologa?
– Czy są jakieś naturalne produkty, które mogą wzmocnić mój organizm?
– Czy są jakieś wskazówki odnośnie diety?
– Czy będę miała rehabilitację po zabiegu, czy czeka się na nią długo, czy powinnam zorganizować wcześniej rehabilitację na własną rękę?

W przypadku pań z HER2 dodatnim typem nowotworu:
– Jakie są możliwości zastosowania nowej metody leczenia tzw. podwójnej blokady w moim przypadku?
– Jakie to są koszty? Gdybym się zdecydowała, jak to jest zorganizowane, na jakie kwoty i w jakim czasie należy się przygotować?

W przypadku kobiet, które muszą mieć mastektomię (operację usunięcia piersi):
– Czy możliwa jest operacja z jednoczasową rekonstrukcją?

 

Konsultacja merytoryczna dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii w Warszawie.

Masz raka piersi? Co powinnaś wiedzieć?

Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi

Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi

  Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi   „Poradnik dla kobiet z wczesnym rakiem piersi” to zbiór rzetelnych informacji, który powstał we współpracy 4 organizacji, działających na rzecz pacjentów (Federacja Stowarzyszeń Amazonki, Polskie Amazonki Ruch...

Organizatorzy

Partner merytoryczny

@ 2019 Copyright Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.