Masz raka piersi?
Co powinnaś wiedzieć?

 

dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld,
Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Onkolog: Co to jest wczesny rak piersi?

Onkolog: Zielona karta DiLO (karta diagnostyki i leczenia onkologicznego)

Onkolog: Jak wygląda przebieg choroby?

Chirurg onkolog: Jak pacjentka powinna przygotować się do pierwszej wizyty u chirurga onkologa?

Chirurg onkolog: Jak wygląda standard postępowania z pacjentkami z wczesnym rakiem piersi z punktu widzenia chirurga?

Chirurg onkolog: Co pacjentka powinna wiedzieć o leczeniu przedoperacyjnym?

Chirurg onkolog: Na czym polega operacja oszczędzająca?

Chirurg onkolog: Jak powinna wyglądać idealna współpraca onkologa i chirurga onkologicznego?

Chirurg onkolog: Na czym polega mastektomia?

Chirurg onkolog: Co można zmienić, aby pacjentki były przekonane do zabiegu przedoperacyjnego?

Chirurg onkolog: Jak wygląda rozmowa z pacjentką na temat zabiegu chirurgicznego?

Organizatorzy

Partner merytoryczny

@ 2019 Copyright Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.